Ak máš záujem študovať spolu s nami sme tu pre teba...

OPENLAB COMMUNITY

Milí učitelia, overujte vedomosti svojich študentov na diaľku cez Drilleo.

Zvládnite dištančné vzdelávanie efektívnejšie a online cez jednoduchú webovú aplikáciu voľne dostupnú vám aj vašim študentom. 

Ste učiteľ? Prihláste sa zdarma a

VYSKÚŠAJTE DRILLEO

AKO DRILLEO FUNGUJE?

Drilleo je jednoduchá webová aplikácia, ktorá vám pomôže efektívne overovať vedomosti vašich poslucháčov, študentov alebo zamestnancov.

Zaregistrujte sa a vytvorte si účet.

Môžete vytvárať testy v neobmedzenom počte pre každý vyučovací predmet. Otázky môžu byť s výberom možností alebo textovou odpoveďou. Je možné tiež zapnúť “shuffle mód”, ktorý otázky zamieša každému študentovi odlišne.

Vytvorte svoj test a zašlite ho študentom.

Študenti sa do testu dostanú kliknutím na odkaz v emaili a zadaním 4-miestneho jedinečného kódu. Študenti môžu odpovedať na otázky v teste cez mobil, tablet alebo notebook. 

Sledujte priebeh testovania live.

Môžete sledovať, ako študenti odpovedajú, ktoré otázky boli správne, nesprávne, prípadne, na ktoré otázky nevedeli odpovedať. Ako učiteľ tak získate okamžitú spätnú väzbu.

Vyhodnotenie máte automaticky.

Po skončení testovania uvidíte automaticky jednotlivú aj celkovú úspešnosť pri otázkach s výberom možností. Môžete tiež odporučiť témy na doštudovanie pri nesprávnych odpovediach.  


ZVÝŠTE KVALITU DIŠTANČNEJ VÝUČBY

Drilleo vytvárame v OpenLabe pre potreby všetkých učiteľov, ktorí hľadajú inovatívne spôsoby, ako študentov testovať na diaľku v čase pandémie. Podľa spätnej väzby našich užívateľov Drilleo neustále vylepšujeme.
DRILLEO V ČÍSLACH

181

učiteľov

1175

študentov

282

testov

913

otázok


DRILLEO PODĽA UČITEĽOV

JUDr. Lenka Vačoková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave

"Aplikáciu drilleo.sk som začala využívať začiatkom apríla. Prvé týždne výučby online som zrealizovala viacero testov na zopakovanie už prebratého učiva, ako aj učiva, ktoré si mali študenti naštudovať samoštúdiom. Mne osobne drilleo.sk pomáha, využívam ho ako doplnkový nástroj a overujem si znalosti študentov. Rovnako sa mi páči, že vidím, kto je na akej otázke, kto kedy začína a končí, takže už počas písomky si zapisujem priebežné výsledky."

Začnite overovať vedomosti študentov online cez Drilleo

Chcem vyskúšať Drilleo

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@openlab.sk alebo 0907 909 385.

KTO STOJÍ ZA DRILLEOM?

Projekt Drilleo sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange, Nadácie SPP a fondu SK-NIC.